1. SPLOŠNI POGOJI

Ti Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine STRUCKOVACIJA so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

S spletno trgovino STRUCKOVACIJA (http://www.struckovacija.si) upravlja podjetje Struc Kovačija Muta d.o.o., matična štev.: 5473004000, davčna štev.: SI61839817, s sedežem Kovaška ulica 19, 2366 Muta, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje predvsem delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in uporabnikom kot kupcem iz ponudbe spletne trgovine, posebej pa še pravice uporabnika kot kupca - potrošnika.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

·         - podatke o identiteti ponudnika (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);

·         - kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);

·         - informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;

·         - informacije o dostopnosti (zalogi) izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;

·         - način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;

·         - informacije o načinu plačila;

·         - podatke o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;

·         - pogoje za odstop od naročila oz. nakupa in o vračilu izdelkov;

·         - informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi ponudnika za stike z uporabniki.

 

3. PONUDBA ARTIKLOV IN DOBAVNI ROKI

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in spreminja ter ažurira.

Blago bo kupcu odpremljeno v roku največ 14 delovnih dni od prejema in potrditve naročila. Za izdelke, ki niso na zalogi, velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, kot ga uporabniku sporoči prodajalec preko elektronske pošte ali na podlagi povpraševanja uporabnika preko kontaktnih podatkov ponudnika.

Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do ponudnika, slednji ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi.

Prek elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni dobavljiv (na razpolago). Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljenih artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

4. NAČIN PLAČILA

Za nakup v spletni trgovini STRUCKOVACIJA ponudnik zagotavlja naslednje oblike plačil:

·         - z gotovino ob osebnem prevzemu na sedežu podjetja Struc Kovačija Muta d.o.o., Kovaška ulica 19, Muta;

·         - s plačilom po povzetju (pošiljko dostavi Pošta Slovenije);

·         - z nakazilom denarnega zneska po predračunu na bančni račun podjetja.

Ponudnik ob oddaji naročila pošlje uporabniku predračun v elektronski obliki na e-naslov kupca. Kupec prejme natisnjen račun ob prevzemu blaga oz. ob dostavi blaga. Na računu sta razčlenjena cena – kupnina za blago in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti podatke na računu, o morebitnih napakah pa obvestiti ponudnika v osmih dneh. Kasnejših ugovorov ponudnik ne bo upošteval.

Plačilo z nakazilom denarnega zneska po predračunu na bančni račun ponudnika kot prodajalca je mogoče samo vnaprej kot predplačilo.

Kupec bo v primeru plačila po povzetju plačal strošek plačila Pošti Slovenije na podlagi njenega vsakokrat veljavnega cenika, ki se nahaja na spletni strani Pošte Slovenije (www.posta.si).

5. NAROČILO – SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejeto povpraševanje potrdi in uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom »potrditev prejema naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot uporabnika kot kupca.

Prodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na spletnem strežniku prodajalca.

6. CENE

Spletna cena, objavljena v spletni trgovini STRUCKOVACIJA, velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine ponudnika.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:

·         - uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma

·         - uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 

7. POSTOPEK NAKUPA

Za pomoč in svetovanje pri nakupu se lahko uporabnik vselej in v vseh korakih postopka nakupa obrne na ponudnika na e-naslov kovacijamuta@struc.info

7.1 Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

·         - prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi 3. odst. točke 1);

·         - iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;

·         - izbor izdelka za nakup;

·         - dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

·         - določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

·         - pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini (glej tudi točko 6);

·         - izbor načina plačila (glej tudi točko 4);

·         - pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave (glej tudi točko 8) ter

·         - potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 7.3. in 7.4.).

 

7.2 Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

·         - vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

·         - vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

·         - spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine ter

·         - odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

·         - spreminja izbrani način dostave izdelka;

·         - spreminja izbrani način plačila ter

·         - pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

 

7.3 Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik od ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku ene ure od prejema tega obvestila ima uporabnik možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku so v njegovem profilu na uporabniški spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

7.4 Naročilo potrjeno

Če uporabnik naročila ne prekliče, opravi ponudnik nadaljnjo obdelavo naročila. Ponudnik po prejemu naročilo to pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik uporabnika po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 5).

7.5 Naročilo odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku (glej točko 3) artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem sporočilu pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 02 87 23 922 ali po e-pošti na naslov kovacijamuta@struc.info.

8. DOSTAVA

Ponudnik blago dostavlja preko dostavne službe Pošte Slovenije.

Dostava je mogoča samo na naslove v Sloveniji.

Ponudnik si pridružuje pravico do izbire druge dostavne službe. O dostavni službi ponudnik kupca obvesti hkrati z obvestilom o odpremi (točka 7.5). Podatke o spremljanju pošiljke kupec dobi pri dostavni službi, ki opravlja dostavo.

Ponudnik kot prodajalec zaračuna kupcu stroške priprave in pošiljanja ter dostave blaga s strani Pošte Slovenije v višini pavšala 6,10 EUR. Pri enkratnem naročilu nad 50 EUR brez DDV je v Sloveniji dostava BREZPLAČNA.

9. PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravne osebe je enak postopku za fizične osebe (potrošnike), le da mora pravna oseba izbrati opcijo »račun na podjetje«, v polje »podjetje« pa mora navesti polni naziv podjetja in v polje »ID za DDV« davčno številko podjetja ter hkrati tudi potrditi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede fizičnih oseb (kupcev) je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za kupce (fizične osebe).

10. VELEPRODAJA

Za veleprodajno ponudbo naj se zainteresirana podjetja obrnejo na tel. št.: 02 87 23 922 ali na e-poštni naslov kovacijamuta@struc.info kjer bodo dobili vse potrebne informacije.

11. PRAVICA DO ODSTOPA KUPCA OD POGODBE

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva prevzema blaga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov Struc Kovacija Muta d.o.o., Kovaška ulica 30, 2366 Muta, ali elektronski pošti na naslov na e-naslov prodajalca: kovacijamuta@struc.info). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec na spletni strani trgovine STRUCKOVACIJA (Vračila). Če se kupec odloči za to možnost, ponudnik kot prodajalec po elektronski pošti kupcu pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Kupec blago, skupaj z originalno embalažo, vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil ponudnika kot prodajalca o odstopu od pogodbe. Ponudnik kot prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj (odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej).

Stroške vračila blaga iz razlogov, ki so navedeni v tej točki, nosi kupec.

Vso blago je praviloma mogoče vrniti na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema ponudnik kot prodajalec. Stroške vračila blaga, če ga zaradi njegovih lastnosti objektivno ni mogoče vrniti po pošti, nosi ponudnik kot prodajalec.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik kot prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave blaga kupcu. Tako povračilo ponudnik kot prodajalec izvede z nakazilom na bančni račun kupca, s čemer se kupec izrecno strinja in se zaveže, da bo ponudniku kot prodajalcu pravočasno sporočil vse potrebne podatke za nakazilo.

12. ODGOVORNOST PONUDNIKA KOT PRODAJALCA ZA STVARNE NAPAKE

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga.

Napaka je stvarna:

·         - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

·         - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

·         - če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

·         - če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Če obstoj napake na blagu ni sporna, ponudnik kot prodajalec najpozneje v roku osmih dni ugodi utemeljeni in upravičeni zahtevi kupca.

Ponudnik kot prodajalec v vsakem primeru pisno odgovori potrošniku na njegovo zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporna.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči tudi osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje prodajalcu na naslov Struc Kovacija Muta d.o.o., s sedežem Kovaška ulica 19, 2366 Muta.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

·         - odpravi napako na blagu ali

·         - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

·         - blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

·         - vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz prejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov vračila izdelkov ter drugih upravičenih stroškov.

Vso blago je praviloma mogoče v originalni embalaži vrniti na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema ponudnik kot prodajalec. Stroške vračila ali menjave blaga v vsakem primeru nosi ponudnik kot prodajalec, to pa še posebej, če blaga zaradi njegovih lastnosti objektivno ni mogoče vrniti po pošti.

13. VAROVANJE DOSTOPA, ZAUPNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo, potrebno za komunikacijo s kupcem.

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe spletne trgovine STRUCKOVACIJA, pri čemer bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil osebne podatke uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Družba Tovarna kos in srpov, d.o.o. je usklajena z uredbo GDPR in ZVOP.

Za informacije, spremembe in morebitne zahtevke za izbris ali prenos vaših osebnih podatkov nam pišite na e-naslov: kovacijamuta@struc.info

14. KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo vsebovala naslednje sestavine:

- jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;

- pošiljatelj bo jasno razviden;

- različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne; prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

- jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Stroški komuniciranja uporabnika s ponudnikom se pri uporabniku obračunajo s strani uporabnikovega operaterja oz. uporabnikovega ponudnika telekomunikacijskih in/ali internetnih storitev. Stroške komuniciranja uporabnika s ponudnikom na strani ponudnika nosi ponudnik sam.

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik se bo po svojih najboljših močeh trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost vseh podatkov, objavljenih na spletnih straneh. Kupci uporabljajo vse podatke na lastno odgovornost. Tako ponudnik ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi uporabe podatkov / storitev na spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih netočnih podatkov ali napak, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika. Prav tako ponudnik ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitve delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja kupca.

16. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Ponudnik nudi na svojih straneh tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne upravlja, kontrolira in preverja njihove vsebine. Povezave so kupcu namenjene kot koristen dodatek in ne predstavljajo odobravanja informacij, izdelkov in storitev s strani ponudnika, kakor tudi ne predstavljajo nikakršnih povezav med upravljavci drugih spletnih strani in ponudnikom.

17. AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina na spletni trgovini struckovacija.si (fotografije, teksti, datoteke, itd.) so izključna last ponudnika v skladu z veljavnima Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakonom o industrijski lastnini (ZIL).

18. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 02 8723 922 ali na e-poštni naslov kovacijamuta@struc.info. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov kovacijamuta@struc.info. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v osmih dneh od prejema pritožbe potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom pristojno sodišče. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom velja in se uporablja izključno slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

19. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja kupcev.

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani svoje trgovine. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic.

 

Splošni pogoji veljajo od dne 5. 12. 2019 dalje.